Facebook studie: Konsumenter fattar köpbeslut i butik

Facebook studie av GroupM inom FMCG visar att konsumenter fattar avgörande köpbeslut i butik. Det är generellt svårt för FMCG-annonsörer att få ut bra resultat av marknadsföring i Sociala Medier enligt Facebook best practice ramverk "Brilliant Basics".

Studien beskriver resultaten av en metaanalys av Marketing Mix Models för 19 Consumer Packaged Goods (CPG)-varumärken, som täcker ett brett spektrum av olika produkttyper och kampanjer från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Syftet med studien som heter “Unlocking the full potential of social to drive CPG sales” var att utvärdera effekter på Facebook annonsering ROI vid kampanj körning enligt Facebooks bästa praxis ramverk känd som “Brilliant Basics". Fem av sju principerna för bästa praxis utvärderades för att förstå deras roll i att driva ROI.

CPG-varumärken kan förbättra avkastningen på sina Facebook-medieinvesteringar, med så mycket som 43%, om de följer de Facebooks “best practice”.

De fem Facebook “best practices” i studien är:

  1. Ställer in en vecko frekvens på 3 (ökar ROI med 11%).
  2. Optimera kampanjer med medvetenhet som mål (+8%).
  3. Ange kampanjens längd så att den täcker minst en köpcykel (+ 7%).
  4. Inriktning på en bred, men ändå kvalificerad publik (+6%).
  5. Använda varumärkesbyggande video tillgångar anpassade för mobiler (+5%).

Alla parametrar samarbetar samt multiplicerar och kan öka ROI med upp till 43%.

Därutöver så konstateras det i studien att Consumer Packaged Goods (CPG), eller Fast-moving consumer goods (FMCG), är en unik kategori som sticker ut från andra vertikaler i många avseenden. Inköp kan vara täta och vanemässiga. Forsknings fasen för potentiella köpare tenderar att vara kort till obefintlig.

Konsumenter köper det de brukar köpa eller fattar sitt köpbeslut i butik. Därför är det viktigt för de flesta CPG-annonsörer att vara i “top of mind” och att bygga upp varumärket på lång sikt. Dessa två teman hjälper till att förklara varför pris, distribution och marknadsföring i butik tenderar att vara avgörande för att driva inkrementell försäljning.

Resultaten avslöjar att CPG är den sektor där avkastningen på betald media är lägst och att CPG-annonsörer har svårt att använda betalda medier för att driva kortsiktig försäljning. Studien visar att även om betald media verkligen bidrar till inkrementell kortsiktig försäljning, spelar det sannolikt en jämförelsevis mindre bidragande roll jämfört med andra vertikaler.

Du kan läsa studien här:
https://www.groupm.se/wp-content/uploads/2021/04/Whitepaper-UNLOCKING-THE-FULL-POTENTIAL-OF-SOCIAL-TO-DRIVE-CPG-SALES.pdf


Hur pandemin har förändrat konsumenternas matpreferenser

Även om det är svårt att hitta många positiva saker i en global pandemi, visar data från Hearst Magazines och GlobalWebIndex att matlagning (och mat i allmänhet) har varit en ledstjärna för många.

GlobalWebIndex genomförde sin studie från april till juni 2020 och undersökte mer än 20 000 personer. Hearst Magazines och B3 Intelligence genomförde ytterligare forskning i augusti om attityder och preferenser gentemot mat.

Tiden spenderad på matlagning hemma har nästan fördubblats över alla generationer (baby boomers, Gen X, millennials och Gen Z) eftersom människor spenderar mindre tid på att äta på restauranger. För nästan alla tillfrågade generationer (utom Gen Z) har beställning av takeout minskat avsevärt. Även om det ursprungligen fanns oro för att sprida viruset genom beröring är shopping i butiken fortfarande den föredragna metoden för all demografi framför livsmedelsleverans.

Inte överraskande säger över tre fjärdedelar av Gen Z och 65% av millennials att matlagning och bakning hjälper till att lindra stress och ångest, vilket också syns hos många mjöl varumärken som ser hög försäljningsökning.

Dessutom rapporterar samtliga generationer att de väljer att äta mer växtbaserade och ekologiska livsmedel, med Gen Z i spetsen, som är mer benägna att utnyttja matens effekter på aktuella händelser som ökande naturkatastrofer och klimatförändringar. Det finns också ett större tryck mot att äta ekologiskt och mindre kött eftersom många prioriterar sin hälsa till följd av pandemin.

Totalt rapporterade vart fjärde hushåll att de ville minska köttkonsumtionen, och 33% har minst en familjemedlem som följer en specifik diet (vegan, vegetarian etc.).

För många är mat också helt enkelt en stark koppling till deras kulturer och familjer, och många rapporterade att de lägger starkare tonvikt på bindning över delade måltider. Konsumenter vill köpa mer hållbara produkter som återspeglar deras värderingar, men i slutändan vill de komma i kontakt med nära och kära runt en favoriträtt. Över hälften av boomers, Gen X och Gen Z säger att de hämtar inspiration från familjerecepten.


Se hur Unilever Frankrike ökade försäljningen av hushållsvaror med POS-material

Se hur Unilever Frankrike ökade försäljningen av hushållsvaror (rengöringsmedel) med rätt produktplacering och POS-material.

I klippet nedan berättar Gilbert Riedel, nationell försäljningschef Unilever Frankrike, om insatserna bakom den framgångsrika kampanjen. Produkterna exponerades med hjälp av bl.a. Pallsvep från Eurowell.


Monster Energy och Call of Duty vad blev resultat?

Att synas i butik ökade vår försäljning, både av drycker och videospel, säger Julie Duval, kategorichef för Monster Energy i Frankrike.

Monster arbetar med POS i marknadsmixen från början. Kampanjen gick internationellt, men beslutet om val av butik fattades av varje land tillsammans med distributören lokalt.

På burken finns en kod som ger spelaren fördel i spelet. Vi ville skapa uppmärksamhet kring detta. Dessutom gav ytan ett eget lager inne i butiken!

Undersökningen visar att varje konsument gav 2 sekunder extra uppmärksamhet tack vare vår POS, säger en nöjd vinnare.

 


Hur har COVID-19 förändrat konsumtionsbeteende i butik?

Covid-19 har påverkat våra vanor att handla mer än någon tidigare teknologisk utveckling . Detaljhandlare måste nu säkerställa förhållanden för både kunder och anställda, samtidigt uppfylla konsumenternas förväntningar och generera intäkter.
Momentet att gå och handla har blivit omständligare, p.g.a. Covid-19, så kan detta leda till att konsumenter vill förenkla sitt handlande och det skall gå snabbare.

COVID-relaterade begränsningar kommer att finnas kvar på kort sikt och möjligen vara kvar tillräckligt länge för att tvinga fram en våg av innovationer när nuvarande system anpassas till det nya normala.
Under de kommande åren kommer förändringar vi ser nu att bli mer sofistikerade och mer permanenta: saker som enkelriktad gångar, tydligare markeringar, fysiska hinder och liknande.

För att kunna konkurrera, kan konventionella stormarknader behöva införa nya modeller som flyttar tonvikten mot upplevelsevärdet utan att kompromissa med bekvämligheten eller säkerheten. Vi kanske behöver leta i det förflutna för inspiration, där shoppare besökte specialbutiker som slaktare eller bagare separat. I en livsmedelsmiljö kan den typen av specialiserade tjänster vara i centrum medan förpackade varor hämtas på baksidan av affären. Detta skulle minska trafiken genom butiken och underlätta sociala distansering genom en kombination av fysisk design och teknik.

Tidiga ansträngningar för att kontrollera butiksnavigering, med t.ex. envägsskyltar som shoppare ofta ignorerar, kan ersättas med mer effektiva märkningar och responsiv teknik.