Facebook studie: Konsumenter fattar köpbeslut i butik

Facebook studie av GroupM inom FMCG visar att konsumenter fattar avgörande köpbeslut i butik. Det är generellt svårt för FMCG-annonsörer att få ut bra resultat av marknadsföring i Sociala Medier enligt Facebook best practice ramverk ”Brilliant Basics”.

Studien beskriver resultaten av en metaanalys av Marketing Mix Models för 19 Consumer Packaged Goods (CPG)-varumärken, som täcker ett brett spektrum av olika produkttyper och kampanjer från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Syftet med studien som heter “Unlocking the full potential of social to drive CPG sales” var att utvärdera effekter på Facebook annonsering ROI vid kampanj körning enligt Facebooks bästa praxis ramverk känd som “Brilliant Basics”. Fem av sju principerna för bästa praxis utvärderades för att förstå deras roll i att driva ROI.

CPG-varumärken kan förbättra avkastningen på sina Facebook-medieinvesteringar, med så mycket som 43%, om de följer de Facebooks “best practice”.

De fem Facebook “best practices” i studien är:

  1. Ställer in en vecko frekvens på 3 (ökar ROI med 11%).
  2. Optimera kampanjer med medvetenhet som mål (+8%).
  3. Ange kampanjens längd så att den täcker minst en köpcykel (+ 7%).
  4. Inriktning på en bred, men ändå kvalificerad publik (+6%).
  5. Använda varumärkesbyggande video tillgångar anpassade för mobiler (+5%).

Alla parametrar samarbetar samt multiplicerar och kan öka ROI med upp till 43%.

Därutöver så konstateras det i studien att Consumer Packaged Goods (CPG), eller Fast-moving consumer goods (FMCG), är en unik kategori som sticker ut från andra vertikaler i många avseenden. Inköp kan vara täta och vanemässiga. Forsknings fasen för potentiella köpare tenderar att vara kort till obefintlig.

Konsumenter köper det de brukar köpa eller fattar sitt köpbeslut i butik. Därför är det viktigt för de flesta CPG-annonsörer att vara i “top of mind” och att bygga upp varumärket på lång sikt. Dessa två teman hjälper till att förklara varför pris, distribution och marknadsföring i butik tenderar att vara avgörande för att driva inkrementell försäljning.

Resultaten avslöjar att CPG är den sektor där avkastningen på betald media är lägst och att CPG-annonsörer har svårt att använda betalda medier för att driva kortsiktig försäljning. Studien visar att även om betald media verkligen bidrar till inkrementell kortsiktig försäljning, spelar det sannolikt en jämförelsevis mindre bidragande roll jämfört med andra vertikaler.

Du kan läsa studien här:
https://www.groupm.se/wp-content/uploads/2021/04/Whitepaper-UNLOCKING-THE-FULL-POTENTIAL-OF-SOCIAL-TO-DRIVE-CPG-SALES.pdf