EuroWells VD utforskar framgång i en digital värld: En BFMTV Focus PME-intervju

Denna artikel finns också på: Français English Español

EuroWells VD utforskar framgång i en digital värld: En BFMTV Focus PME-intervju

 EuroWells VD, Alec Briem, tar plats på scenen i en insiktsfull intervju på BFMTV’s Focus PME, där han utforskar de strategier som EuroWell använder för att blomstra i en alltmer digital landskap samtidigt som man säljer traditionella produkter. I en dialog med Vincent Touraine avslöjar Alec Briem hur EuroWell omfamnar digitalisering som en katalysator för tillväxt och innovation.

Han betonar att digitalisering inte har ersatt EuroWells fysiska produkter utan istället har förbättrat dem, vilket har möjliggjort för företaget att utvecklas och möta kundernas föränderliga behov. EuroWell förblir hängivet att bevara sina traditionella värderingar samtidigt som man omfamnar de möjligheter som digitaliseringen innebär, vilket säkerställer dess långvariga närvaro på marknaden under många år framöver.

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.

Kontor i Stockholm och Paris med bred expertis inom POS material, fokus på dagligvaruhandel.

Unikt nätverk av trycktekniker – flexografi, offset, digitaltryck. Levererar säkert och pålitligt till alla kunder.

19 000 projekt i 35 länder sedan 1999, med stor kunskap och erfarenhet. Kunderna återkommer.

Kontakta oss nu

Tomt i hyllan ökar: En orsak till oro

Denna artikel finns också på: Français English Español

Tomt i hyllan ökar: En orsak till oro

Stock-outs on the Rise A Cause for Concern

Slut i lager, eller otillgängligheten av en produkt i en detaljhandelsbutik vilket leder till tomma hyllor, har varit ett ihållande problem inom livsmedelsbranschen under många år. Men COVID-19-pandemin har lett till en betydande ökning av fenomenet med tomma hyllor, då försörjningskedjorna har störts och efterfrågan på vissa produkter har ökat markant.

En studie från 2022 av Lusk et al. fann att tomma hyllor ökade med cirka 130% efter COVID-19-pandemin. Studien fann också att de mest frekventa gånger då varor tagit slut var inom kategorier som kött- och fjäderfäprodukter, vissa bekvämlighets- och frysta livsmedel, barnmat och kolsyrade drycker.

Ökningen av tomma hyllor har haft ett antal negativa konsekvenser för livsmedelshandlare, vilket framhålls av en studie av Cachon et al. (2004), med titeln ” Stock-Outs Cause Walkouts ”. Denna studie fann att varubrist kan leda till försäljningsbortfall, minskad kundnöjdhet och ökad kundförlust. Studien fann också att kunder är mer benägna att byta till en annan butik om de upplever en återkommande frekvens av tomma hyllor.

Återkommande tomma hyllor kan även underminera kundförtroendet och skada en butiks rykte. Narasimhan och Dulac (2000) genomförde en studie för att undersöka de tomma hyllornas påverkan på konsumentnöjdhet mer detaljerat. Forskarna fann att både frekvensen och allvaret av tomma hyllor hade en negativ inverkan på konsumentnöjdheten. Konsumenter som upplevde mer frekventa eller längre tomma hyllor var mindre nöjda med butiken, mindre benägna att återvända till butiken i framtiden och mer benägna att uppfatta butiken som opålitlig.

De negativa effekterna av tomma hyllor på konsumenter är uppenbara. De kan orsaka besvär och frustration, eftersom kunderna kanske måste slösa tid och pengar på att leta efter produkter i andra butiker. Detta kan leda till ett antal negativa konsekvenser, inklusive:

  • Minskad kundnöjdhet: Kunder som upplever tomma hyllor  är mindre benägna att vara nöjda med sin shoppingupplevelse. Detta kan leda till negativ ”word-of-mouth” och en nedgång i kundlojalitet. 
  • Förlorade försäljning: När kunder inte kan hitta de produkter de letar efter kan de lämna butiken utan att köpa något. Detta kan leda till förlorade försäljningar för handlaren. 
  • Ökad kundförlust: Kunder som är missnöjda med sin shoppingupplevelse är mer benägna att byta till en annan butik. Detta kan leda till ökad kundförlust för handlaren. 

Det kan finnas många anledningar till varför butikshyllorna är tomma, men det huvudsakliga bekymret bör inte vara förlorad intäkt utan snarare missnöjda kunder

Referenser

Cachon, G. P., Randall, T. M., & Schmidt, L. M. (2004). Stock-outs cause walkouts. The Journal of Marketing, 68(2), 26-41.
Lusk, J. L., Fox, J. A., & Shogren, J. F. (2022). Grocery store stock-outs, consumer demand, and prices during the COVID-19 pandemic in 2020. Applied Economics, 54(10), 1446-1455.
Narasimhan, R., & Dulac, H. (2000). The impact of stock-outs on consumer satisfaction and loyalty. Journal of Retailing, 76(1),

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.
Kontor i Stockholm och Paris med bred expertis inom POS material, fokus på dagligvaruhandel.

Unikt nätverk av trycktekniker – flexografi, offset, digitaltryck. Levererar säkert och pålitligt till alla kunder.

19 000 projekt i 35 länder sedan 1999, med stor kunskap och erfarenhet. Kunderna återkommer.

Kontakta oss nu

Den fysiska butikens avgörande roll som den sista kontaktpunkten i konsumentköpresan

Denna artikel finns också på: Français English Español

Den fysiska butikens avgörande roll som den sista kontaktpunkten i konsumentköpresan: Lyft försäljningen med butiksexponering

I en tid som domineras av e-handel och digitala transaktioner är den fysiska butiken fortfarande en hörnsten i konsumenternas köpresa. Ingenstans är detta tydligare än inom dagligvaruhandel. När konsumenterna i allt högre grad söker bekvämlighet och personliga upplevelser framträder den fysiska butiken som den sista kontaktpunkten och har betydande inflytande över köpbeslut. I detta sammanhang står butiksexponering, som pallsvep och displayer, i centrum som ett kraftfullt verktyg för att förbättra shoppingupplevelsen och öka försäljningen.

Vikten i den sista kontaktpunkten:

Konsumentens köpresa är en process i flera steg som kulminerar i den sista kontaktpunkten – den fysiska butiken. Efter att ha surfat online, undersökt produkter och jämfört priser besöker konsumenterna ofta en fysisk butik för att slutföra sina köpbeslut. Detta är platsen där konkreta upplevelser, sensoriskt engagemang och direkta interaktioner med produkter äger rum. En fysisk butik kan antingen bekräfta konsumenternas avsikter att köpa eller svänga dem i nya riktningar baserat på vad de möter i butiken. re.

Dagligvaruinköp och vikten av fysiska butiker:

Dagligvaruinköp är mer än en nödvändighet. Det är en upplevelse som engagerar flera sinnen och känslor. Beröringen, känslan, lukten och synen av färskvaror, välorganiserade hyllor och butikens atmosfär bidrar alla till ett tillfredsställande möte. Dessa aspekter bygger en känsla av förtroende och äkthet som digitala shoppingplattformar kämpar för att kopiera. Dessutom är möjligheten att köpa varor och förmågan att bedöma kvalitet personligen en avgörande faktor för livsmedelskunder.

Butiksexponering: Pallsvep och mer:

Butiksexponering, särskilt verktyg som pallsvep och blickfångande displayer, har en enorm potential för att förvandla den fysiska butiken till en övertygande marknadsföringsplattform. Pallsvep är anpassningsbara rullar som sveps runt utställda pallar för att leverera riktade meddelanden. Med nedan nämnda metoder kan återförsäljare öka försäljningen och förbättra köpupplevelsen:

Fånga uppmärksamhet: Pallsvep är strategiskt placerade i högtrafikerade områden, vilket omedelbart fångar kundernas uppmärksamhet. Det tydliga visuella budskapet på pallsvep kan lyfta fram nya produkter, kampanjer eller säsongsbetonade erbjudanden, vilket lockar kunder att utforska bortom sin ursprungliga inköpslista.

Korsmarknadsföring: Pallsvep kan underlätta korsmarknadsföring genom att presentera relaterade produkter tillsammans. Till exempel kan pallsvep runt en fruktpall marknadsföra ett nytt yoghurtmärke och uppmuntra kunderna att överväga kompletterande föremål för en balanserad frukost.

Utbildning och information: Butiksexponering kan tipsa konsumenterna om fördelarna med vissa produkter, deras ursprung eller hur de överensstämmer med deras kostpreferenser. Denna information ger kunderna möjlighet att fatta välgrundade beslut, vilket förbättrar deras övergripande tillfredsställelse.

Skapa en upplevelse: Med hjälp av tematiserade pallsvep ger man konsumenten möjlighet till olika kulinariska upplevelser. Ett pallsvep med ingredienser för en mexikansk fiesta kan framkalla en känsla av äventyr och uppmuntra konsumenten att utforska nya recept och ingredienser.

Tidsbegränsade erbjudanden: Pallsvep kan effektivt främja tidsbegränsade erbjudanden eller försäljning, skapa en känsla av brådska och motivera konsumenterna att dra nytta av köpet innan den upphör.

Skapa en holistisk shoppingupplevelse:

För att dra nytta av den fysiska butikens betydelse som den sista kontaktpunkten bör varumärkesägaren sträva efter att skapa en holistisk shoppingupplevelse som sömlöst sammanfogar online- och offlinevärlden. Att införliva teknik, till exempel QR-koder på pallomslag, kan överbrygga klyftan mellan butiksannonsering och onlineinformation, vilket ger kunderna tillgång till ytterligare information eller recensioner.

I slutändan, i livsmedelslandskapet, spelar den fysiska butiken en avgörande roll för att forma köpbeslut. Medan online plattformar erbjuder bekvämlighet, saknar de det sensoriska engagemanget och personliga interaktioner som fysiska butiker tillhandahåller. Varumärkesägare som utnyttjar kraften i butiksannonsering, särskilt beprövade tekniker som pallsvep, kan förbättra shoppingresan, fånga konsumenternas uppmärksamhet och i slutändan öka försäljningen. Den fysiska butiken står som ett bevis på den bestående kraften i taktila upplevelser i en alltmer digital tidsålder.

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.

Kontor i Stockholm och Paris med bred expertis inom POS material, fokus på dagligvaruhandel.

Unikt nätverk av trycktekniker – flexografi, offset, digitaltryck. Levererar säkert och pålitligt till alla kunder.

19 000 projekt i 35 länder sedan 1999, med stor kunskap och erfarenhet. Kunderna återkommer.

Kontakta oss nu

Fördelarna med att använda Pallsvep: Från ökad synlighet till ökad försäljning

Fördelarna med att använda Pallsvep: Från ökad synlighet till ökad försäljning

Varumärken: Satsa på butiksannonsering med hjälp av Pallsvep

I den här artikeln kan vi visa varför pallsvep är ett viktigt verktyg för varumärketspresentationen. Vi kan förklara hur det hjälper till att göra varumärket mer attraktiv och frestande för kunden, och visa hur det påverkar kundbeteendet positivt. Vi kan också beskriva de olika materialen som finns tillgängliga, samt ge exempel på butiker som har använt pallsvep på ett effektivt sätt.

Varför använda Pallsvep i butikerna

Som varumärke är det viktigt att göra allt för att synas på bästa sätt i butikerna där dina produkter säljs. En av de enklaste och mest effektiva sätten att göra detta är genom att använda pallsvep. Denna enkla, men mångsidiga lösning ger dig möjligheten att exponera ditt varumärke och produkter på ett synligt och påverkande sätt i butiken.

Vad är Pallsvep och hur tillverkas det

Pallsvep är en samling term för olika produkter som används för att svepa runt pallar eller gondoler i butiken, för skyltning, branding eller kampanjmaterial. De kan bestå av miniwell, enkelwell på rulle, eller styvt papper, även kallad streamer. Pappermaterialet finns i flera kvaliteter, inklusive miljövänligt papper med vattenbaserade färger vid flexografitryck, samt mer hållbara alternativ som PE eller PP material, beroende på de specifika behoven för ditt varumärke och din butik.

Enkel och effektiv exponering

Det bästa med pallsvep är att det är enkelt att sätta upp och står stadigt av sig självt. Det ger dig möjligheten att exponera ditt varumärke på en attraktiv och effektiv sätt längs hyllor, diskar, runt pallar och gondoler i butiken. Detta kan leda till en ökad synlighet till din butik, eftersom dina produkter kommer att synas tydligare för kunderna.

Ökad synlighet och påverkan på konsumenternas beteende

Men fördelarna med pallsvep sträcker sig långt bortom bara synlighet. Genom att använda pallsvep i din butik kan du också påverka kundernas beteende och öka försäljningen av dina produkter. Pallsvep gör det enklare för kunder att hitta och identifiera dina produkter, och kan också göra det roligare och mer engagerande för dem att shoppa. Dessutom ger det dig möjligheten att utföra enkel, men effektiv marknadsföring direkt i butiken, genom att visa upp erbjudanden eller kampanjer på pallsvep.

Så, om du är ett varumärke som vill öka din synlighet och försäljning i butikerna, bör du absolut tänka på att använda pallsvep. Denna lösning är billig, enkel att implementera och ger dig möjligheten att skapa en mer attraktiv och engagerande shoppingupplevelse för dina kunder. Med pallsvep kan du visa upp ditt varumärke på bästa sätt och öka försäljningen genom att göra dina produkter mer synliga och tillgängliga.

Effektiv butiksreklam

Tänk också på att vara kreativ när du använder pallsvep. Du kan använda färger och mönster som matchar ditt varumärkesbild och säkerställa att dina produkter blir en central del av butikens layout. Genom att använda pallsvep som en del av din butiksdesign kan du också skapa en mer personlig och unik shoppingupplevelse för kunden.

Så vad väntar du på? Om du vill ta ditt varumärkes närvaro i butikerna till nästa nivå, är pallsvep det perfekta verktyget. Det ger dig möjligheten att visa upp dina produkter på bästa sätt och öka försäljningen samtidigt som du skapar en mer attraktiv shoppingupplevelse för dina kunder. Så börja använda pallsvep idag och se skillnaden det gör för ditt varumärke och försäljning.

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.

Kontor i Stockholm och Paris med bred expertis inom POS material, fokus på dagligvaruhandel.

Unikt nätverk av trycktekniker – flexografi, offset, digitaltryck. Levererar säkert och pålitligt till alla kunder.

19 000 projekt i 35 länder sedan 1999, med stor kunskap och erfarenhet. Kunderna återkommer.

Kontakta oss nu

FMCG: Unik CPM-kostnad jämförelse mellan online- och butiksannonsering

Unik jämförelse mellan online och butik genom CPM kostnad

Undrar du hur din kampanj i butik presterar jämfört med din onlineannonsering?

I den här artikeln går vi igenom resultatet av marknadsföring i butik genom att mäta CPM (kostnad per tusen visningar), ett användbar mått som vi kommer att använda för att jämföra annonsering online mot i butik. Vi går även igenom CPM-kostnader för de mest populära digitala annonsplattformarna”.

Styrkan med digital reklam ligger i dess spårbarhet och mätbarhet, vilket gör den datadriven. På samma sätt anser vi att data bör driva beslutsfattande av annonsering i offlinekanaler också. Med denna artikel hoppas vi ge dagligvaruföretag ett unikt perspektiv på kostnader och resultat av annonsering i fysiska butiker. Vi sätter sedan datan i digitala marknadsförings kontexten genom att jämföra dessa helt olika medier och kanaler, fysiska butiker och onlineannonsering, med ett jämförbart mått, CPM.

Vad är CPM?

Kostnad per tusen visningar, eller ”CPM” som är förkortning för “cost-per-mille”, hänvisar till kostnaden för att visa en annons tusen gånger (”visningar”). CPM är den vanligaste prissättningsmodellen i onlineannonsering. Om du ser en annonsplacering annonserad som 10 SEK CPM betyder det att du betalar 10 SEK varje gång din annons ses 1 000 gånger.
Formeln är: CPM = Annonskostnad / 1000 visningar.

Företag ser de bästa resultaten från CPM-strategier när de används i en bredare marknadsföringskampanj som är fokuserad på att öka medvetenheten om deras produkt och/eller varumärke.

CPM-kostnad för onlineannonsering

Vi granskade CPM för de mest populära online annonsering plattform från ”Think shifts Digital Advertising Benchmarks” [1]. Nedan listas median-CPM från Q2 2022-rapporten sorterad efter pris. Priserna är konverterade från USD till SEK med 10 SEK/USD kurs.

CPM kostnaden varierar stort mellan 14 till 538 SEK med ett genomsnittskostnad på 119 SEK. Dessa är generella värden som inte tar hänsyn till samtliga faktorer så som kampanjmål, målgrupp och segment. En orsak till den stora prisskillnaden beror på t.ex. publikens värde. Publikens värde påverkas kraftigt av hur nära konsumenten är att fatta ett beslut eller vidta en åtgärd i det mediet och kanalen.

Till exempel är publiken i Google Ads Search (inbound/pull) på jakt efter en produkt/varumärke med ett befintligt intresse vilket gör det mer värdefullt jämfört med Instagram Feed (outbound/push) där målet vanligtvis är att inspirera och skapa intresse .

Ändå strävar varumärken i kategorin FMCG vanligtvis efter att ha exponering och räckvidd varhelst målgruppen är genom att blanda kanaler och medier som täcker så många beröringspunkter som möjligt i konsumentbeslutsresan.

CPM-kostnad för butiksannonsering

När konsumenter är i en fysisk butik är de där för att handla. Consumer Packaged Goods (CPG), eller snabbrörliga konsumentvaror (FMCG), är en unik kategori. Köp brukar vara frekventa och vanemässiga. Undersökningsfasen för potentiella köpare tenderar att vara kort till obefintlig. Konsumenter köper det de brukar köpa eller fattar sina köpbeslut i butik. Vilket gör butiken till den sista beröringspunkten i konsumentbeslutsresan. Detta gör den också till den viktigaste och mest värdefulla reklamkanalen för CPG-annonsörerna.

Det mest effektiva och enkla sättet att annonsera i butik är med pallsvep.

Genom att bryta ner siffrorna för pallsvep hoppas vi kunna illustrera de ofta förbisedda styrkorna hos mediet.

Median kostnaden för pallsvep för 1 fysisk butik är [2]
150 SEK

Medellivslängden för en pallsvep är [3]
1 månad

Snitt antalet besökare i en stormarknad under 1 månad är [4]
200 000 besökare

Detta ger en CPM kostnad på 0,75 SEK. 

Ekvationen är PRIS dividerad med TUSENVISNINGAR alltså 150/200 = 0,75.

Slutsatsen är att median-CPM för visning i butik (pallsvep) 0,75 SEK är en bråkdel av kostnaden jämfört med onlineannonsering, utan att ta hänsyn till kanalens betydelse. Målgruppen som är i butiken är där för att handla och bestämmer sig ofta vid det tillfället för vilken produkt samt märke man ska köpa. I genomsnitt kostar annonsering i butik 160 gånger mindre än digital annonsering.

 

 


Källor:
[1] https://thinkshiftinc.com/blog/digital-advertising-benchmarks-all-agrimarketers-should-know-updated-for-2022
See also:
https://www.statista.com/statistics/873631/social-media-advertising-cpm/
https://revealbot.com/facebook-advertising-costs

[2] Baserat på median meterpriset beräknat från de 8 965 425 meter Miniwell (pallsvep) sålt av Eurowell på den europeiska marknaden från 2020-01-01 till 2021-12-31.

[3] Studier baserade på försäljningen av 99 177 232 meter Miniwell Pall Wrap tillverkad av Eurowell från år 1999 till 2021 visade att den genomsnittliga livslängden för en pallsvep i butik med måttlig användning är mellan 3-8 veckor.

[4] Baserat på offentliga data från besöksräknare på stormarknader i Sverige. Pga. covid krav har butiker installerat offentliga besöksräknare som visar antal besökare i realtid. Vi spårade data från 12 olika butiker över hela Sverige postcovid. Antalet besökare varierar mellan 200 000 – 300 000, vi valde den nedre punkten med reservation mot felmarginaler.

Skapa en direkt koppling till kunden, med vår butiksreklam!

Kontakta oss nu

Facebook studie: Konsumenter fattar köpbeslut i butik

Facebook studie av GroupM inom FMCG visar att konsumenter fattar avgörande köpbeslut i butik. Det är generellt svårt för FMCG-annonsörer att få ut bra resultat av marknadsföring i Sociala Medier enligt Facebook best practice ramverk "Brilliant Basics".

Studien beskriver resultaten av en metaanalys av Marketing Mix Models för 19 Consumer Packaged Goods (CPG)-varumärken, som täcker ett brett spektrum av olika produkttyper och kampanjer från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Syftet med studien som heter “Unlocking the full potential of social to drive CPG sales” var att utvärdera effekter på Facebook annonsering ROI vid kampanj körning enligt Facebooks bästa praxis ramverk känd som “Brilliant Basics". Fem av sju principerna för bästa praxis utvärderades för att förstå deras roll i att driva ROI.

CPG-varumärken kan förbättra avkastningen på sina Facebook-medieinvesteringar, med så mycket som 43%, om de följer de Facebooks “best practice”.

De fem Facebook “best practices” i studien är:

  1. Ställer in en vecko frekvens på 3 (ökar ROI med 11%).
  2. Optimera kampanjer med medvetenhet som mål (+8%).
  3. Ange kampanjens längd så att den täcker minst en köpcykel (+ 7%).
  4. Inriktning på en bred, men ändå kvalificerad publik (+6%).
  5. Använda varumärkesbyggande video tillgångar anpassade för mobiler (+5%).

Alla parametrar samarbetar samt multiplicerar och kan öka ROI med upp till 43%.

Därutöver så konstateras det i studien att Consumer Packaged Goods (CPG), eller Fast-moving consumer goods (FMCG), är en unik kategori som sticker ut från andra vertikaler i många avseenden. Inköp kan vara täta och vanemässiga. Forsknings fasen för potentiella köpare tenderar att vara kort till obefintlig.

Konsumenter köper det de brukar köpa eller fattar sitt köpbeslut i butik. Därför är det viktigt för de flesta CPG-annonsörer att vara i “top of mind” och att bygga upp varumärket på lång sikt. Dessa två teman hjälper till att förklara varför pris, distribution och marknadsföring i butik tenderar att vara avgörande för att driva inkrementell försäljning.

Resultaten avslöjar att CPG är den sektor där avkastningen på betald media är lägst och att CPG-annonsörer har svårt att använda betalda medier för att driva kortsiktig försäljning. Studien visar att även om betald media verkligen bidrar till inkrementell kortsiktig försäljning, spelar det sannolikt en jämförelsevis mindre bidragande roll jämfört med andra vertikaler.

Du kan läsa studien här:
https://www.groupm.se/wp-content/uploads/2021/04/Whitepaper-UNLOCKING-THE-FULL-POTENTIAL-OF-SOCIAL-TO-DRIVE-CPG-SALES.pdf


Hur pandemin har förändrat konsumenternas matpreferenser

Även om det är svårt att hitta många positiva saker i en global pandemi, visar data från Hearst Magazines och GlobalWebIndex att matlagning (och mat i allmänhet) har varit en ledstjärna för många.

GlobalWebIndex genomförde sin studie från april till juni 2020 och undersökte mer än 20 000 personer. Hearst Magazines och B3 Intelligence genomförde ytterligare forskning i augusti om attityder och preferenser gentemot mat.

Tiden spenderad på matlagning hemma har nästan fördubblats över alla generationer (baby boomers, Gen X, millennials och Gen Z) eftersom människor spenderar mindre tid på att äta på restauranger. För nästan alla tillfrågade generationer (utom Gen Z) har beställning av takeout minskat avsevärt. Även om det ursprungligen fanns oro för att sprida viruset genom beröring är shopping i butiken fortfarande den föredragna metoden för all demografi framför livsmedelsleverans.

Inte överraskande säger över tre fjärdedelar av Gen Z och 65% av millennials att matlagning och bakning hjälper till att lindra stress och ångest, vilket också syns hos många mjöl varumärken som ser hög försäljningsökning.

Dessutom rapporterar samtliga generationer att de väljer att äta mer växtbaserade och ekologiska livsmedel, med Gen Z i spetsen, som är mer benägna att utnyttja matens effekter på aktuella händelser som ökande naturkatastrofer och klimatförändringar. Det finns också ett större tryck mot att äta ekologiskt och mindre kött eftersom många prioriterar sin hälsa till följd av pandemin.

Totalt rapporterade vart fjärde hushåll att de ville minska köttkonsumtionen, och 33% har minst en familjemedlem som följer en specifik diet (vegan, vegetarian etc.).

För många är mat också helt enkelt en stark koppling till deras kulturer och familjer, och många rapporterade att de lägger starkare tonvikt på bindning över delade måltider. Konsumenter vill köpa mer hållbara produkter som återspeglar deras värderingar, men i slutändan vill de komma i kontakt med nära och kära runt en favoriträtt. Över hälften av boomers, Gen X och Gen Z säger att de hämtar inspiration från familjerecepten.


Se hur Unilever Frankrike ökade försäljningen av hushållsvaror med POS-material

Se hur Unilever Frankrike ökade försäljningen av hushållsvaror (rengöringsmedel) med rätt produktplacering och POS-material.

I klippet nedan berättar Gilbert Riedel, nationell försäljningschef Unilever Frankrike, om insatserna bakom den framgångsrika kampanjen. Produkterna exponerades med hjälp av bl.a. Pallsvep från Eurowell.


Monster Energy och Call of Duty vad blev resultat?

Att synas i butik ökade vår försäljning, både av drycker och videospel, säger Julie Duval, kategorichef för Monster Energy i Frankrike.

Monster arbetar med POS i marknadsmixen från början. Kampanjen gick internationellt, men beslutet om val av butik fattades av varje land tillsammans med distributören lokalt.

På burken finns en kod som ger spelaren fördel i spelet. Vi ville skapa uppmärksamhet kring detta. Dessutom gav ytan ett eget lager inne i butiken!

Undersökningen visar att varje konsument gav 2 sekunder extra uppmärksamhet tack vare vår POS, säger en nöjd vinnare.

 


Hur har COVID-19 förändrat konsumtionsbeteende i butik?

Covid-19 har påverkat våra vanor att handla mer än någon tidigare teknologisk utveckling . Detaljhandlare måste nu säkerställa förhållanden för både kunder och anställda, samtidigt uppfylla konsumenternas förväntningar och generera intäkter.
Momentet att gå och handla har blivit omständligare, p.g.a. Covid-19, så kan detta leda till att konsumenter vill förenkla sitt handlande och det skall gå snabbare.

COVID-relaterade begränsningar kommer att finnas kvar på kort sikt och möjligen vara kvar tillräckligt länge för att tvinga fram en våg av innovationer när nuvarande system anpassas till det nya normala.
Under de kommande åren kommer förändringar vi ser nu att bli mer sofistikerade och mer permanenta: saker som enkelriktad gångar, tydligare markeringar, fysiska hinder och liknande.

För att kunna konkurrera, kan konventionella stormarknader behöva införa nya modeller som flyttar tonvikten mot upplevelsevärdet utan att kompromissa med bekvämligheten eller säkerheten. Vi kanske behöver leta i det förflutna för inspiration, där shoppare besökte specialbutiker som slaktare eller bagare separat. I en livsmedelsmiljö kan den typen av specialiserade tjänster vara i centrum medan förpackade varor hämtas på baksidan av affären. Detta skulle minska trafiken genom butiken och underlätta sociala distansering genom en kombination av fysisk design och teknik.

Tidiga ansträngningar för att kontrollera butiksnavigering, med t.ex. envägsskyltar som shoppare ofta ignorerar, kan ersättas med mer effektiva märkningar och responsiv teknik.