Denna artikel finns också på: Français English Español

Tomt i hyllan ökar: En orsak till oro

Stock-outs on the Rise A Cause for Concern

Slut i lager, eller otillgängligheten av en produkt i en detaljhandelsbutik vilket leder till tomma hyllor, har varit ett ihållande problem inom livsmedelsbranschen under många år. Men COVID-19-pandemin har lett till en betydande ökning av fenomenet med tomma hyllor, då försörjningskedjorna har störts och efterfrågan på vissa produkter har ökat markant.

En studie från 2022 av Lusk et al. fann att tomma hyllor ökade med cirka 130% efter COVID-19-pandemin. Studien fann också att de mest frekventa gånger då varor tagit slut var inom kategorier som kött- och fjäderfäprodukter, vissa bekvämlighets- och frysta livsmedel, barnmat och kolsyrade drycker.

Ökningen av tomma hyllor har haft ett antal negativa konsekvenser för livsmedelshandlare, vilket framhålls av en studie av Cachon et al. (2004), med titeln ” Stock-Outs Cause Walkouts ”. Denna studie fann att varubrist kan leda till försäljningsbortfall, minskad kundnöjdhet och ökad kundförlust. Studien fann också att kunder är mer benägna att byta till en annan butik om de upplever en återkommande frekvens av tomma hyllor.

Återkommande tomma hyllor kan även underminera kundförtroendet och skada en butiks rykte. Narasimhan och Dulac (2000) genomförde en studie för att undersöka de tomma hyllornas påverkan på konsumentnöjdhet mer detaljerat. Forskarna fann att både frekvensen och allvaret av tomma hyllor hade en negativ inverkan på konsumentnöjdheten. Konsumenter som upplevde mer frekventa eller längre tomma hyllor var mindre nöjda med butiken, mindre benägna att återvända till butiken i framtiden och mer benägna att uppfatta butiken som opålitlig.

De negativa effekterna av tomma hyllor på konsumenter är uppenbara. De kan orsaka besvär och frustration, eftersom kunderna kanske måste slösa tid och pengar på att leta efter produkter i andra butiker. Detta kan leda till ett antal negativa konsekvenser, inklusive:

  • Minskad kundnöjdhet: Kunder som upplever tomma hyllor  är mindre benägna att vara nöjda med sin shoppingupplevelse. Detta kan leda till negativ ”word-of-mouth” och en nedgång i kundlojalitet. 
  • Förlorade försäljning: När kunder inte kan hitta de produkter de letar efter kan de lämna butiken utan att köpa något. Detta kan leda till förlorade försäljningar för handlaren. 
  • Ökad kundförlust: Kunder som är missnöjda med sin shoppingupplevelse är mer benägna att byta till en annan butik. Detta kan leda till ökad kundförlust för handlaren. 

Det kan finnas många anledningar till varför butikshyllorna är tomma, men det huvudsakliga bekymret bör inte vara förlorad intäkt utan snarare missnöjda kunder

Referenser

Cachon, G. P., Randall, T. M., & Schmidt, L. M. (2004). Stock-outs cause walkouts. The Journal of Marketing, 68(2), 26-41.
Lusk, J. L., Fox, J. A., & Shogren, J. F. (2022). Grocery store stock-outs, consumer demand, and prices during the COVID-19 pandemic in 2020. Applied Economics, 54(10), 1446-1455.
Narasimhan, R., & Dulac, H. (2000). The impact of stock-outs on consumer satisfaction and loyalty. Journal of Retailing, 76(1),

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.

EuroWell levererar produkter inom butiksexponering och sales promotion över hela Europa.
Kontor i Stockholm och Paris med bred expertis inom POS material, fokus på dagligvaruhandel.

Unikt nätverk av trycktekniker – flexografi, offset, digitaltryck. Levererar säkert och pålitligt till alla kunder.

19 000 projekt i 35 länder sedan 1999, med stor kunskap och erfarenhet. Kunderna återkommer.

Kontakta oss nu